Dating site gekoppeld aan facebook

Het is laagdrempelig en dat past helemaal bij deze tijd.

Deze app wordt gekoppeld aan jouw Facebookaccount, wat de basis vormt van jouw profiel en die van anderen.

Voor moslims liggen de zaken gevoelig, misschien gevoeliger dan bij christenen, alhoewel dat niet met cijfers is te onderbouwen.

Wel is de patriarchale cultuur nog sterk aanwezig, waarbij flirten al snel wordt gezien als een aantasting van de ‘goede naam’.

Deze nam aanstoot aan het feit dat gewoon op ‘prime-time’ reclamezendtijd gebruikt om onzedelijk gedrag te promoten. Hoewel digitaal daten dus een maatschappelijk feit is, omarmt niet iedereen het.

Daten, flirten en geloof, het blijft een spannende drie-eenheid.

Leave a Reply

  1. ny russian dating 03-Mar-2019 07:42

    This precision of choice makes video chat online more enjoyable for our users who wish to connect with random people.

  2. toronto sexshop buy online 07-Apr-2019 22:17

    Es könnte eine deiner Nachbarinnen oder eine Person sein, die du kennst.