Penipuan lewat online dating netdating sider Brønderslev

Kad boleh digunakan untuk pembelian barangan dan perkhidmatan di Malaysia dan di lebih 25 juta rakan dagang seluruh dunia yang mempamerkan logo VISA PLUS,dengan syarat jumlah amaun tunai di dalam Akaun mencukupi untuk transaksi dilakukan.

Ahli Kad hendaklah tidak mendedahkan PIN kepada mana-mana individu.k) Transaksi Skim Plan Pembayaran Mudah (EPS) tidak dibenarkan menggunakan Kad.l) Semua transaksi akan diproses secara atas talian, dan Baki Semasa terkini boleh dilihat oleh Ahli Kad di ATM dan melalui kemudahan Perbankan Internet Bank.6) Permohonan Kad a) Pelanggan Bank berusia 15 tahun ke atas (termasuk bukan pemastautin Malaysia) yang memegang CASA dan/atau Al-Awfar layak untuk memohon Kad.Sekiranya CASA dan/atau Al-Awfar adalah akaun bersama, hanya pemegang akaun bersama dengan arahan “salah satu-tandatangan” sahaja yang layak memohan Kad. b) Pemilik berdaftar syarikat perniagaan tunggal yang memiliki akaun semasa dengan Bank layak untuk memohon SATU (1) Kad di bawah nama syarikat perniagaan tunggal.

Leave a Reply