Poklad na stribrnem jezera online dating

Na spodn stran vpravo si povimne vtho oranov zbarvenho bodu a vedle nho pak dvou mench naloutlch bod, jakoby symbolu nebo znzornn jejich domovsk planety, v poad druh planety jejich Slunce.

Ale jakpak to asi vypad ze strany, pomysl si pan Holzerov.

Jet ve voze si pan Holzerov povimne, e bl tpytiv kotou nhle velkou rychlost vyr smrem k n. Vyjme klek od zapalovn, vystoup z vozu, dr klek v ruce.

Objekt je stle jet velmi vysoko, zan klesat a nakonec zstv stt ve vce asi 70 metr nad korunami strom. Na spodn stran m ti polokoule, dv men a jednu vt uprosted, kter vynvaj z jinak hladkho dna.

Pan Holzerov nevdla, e ve stejn dob byla UFO spatena etnmi svdky nad Neuttingenem, Burghausenem, Altttingenem a Rosenheimem. Byla jsem jako pimrazen, nemohla jsem u ani myslet. Kad barva mla pitom jinou podstatu, u kad barvy jsem ctila nco jinho, celkov to vak byl pocit naprostho tst! Vm jenom, e rno, kdy jsem leela ve sv posteli, jsem se vzbudila a ihned jsem si uvdomila: to nebyl sen. Jsem pesvdena, e se jednalo o UFO s dobrmi mysly...

A pouze jednu hodinu ped jejm zitkem spatil britsk policejn dstojnk Anthony Dodd pi hldce v hrabstv Yorkshire stejn objekt - kupolovit, s adou kulatch oknek, s temi polokoulemi na spodn stran - kter zmizel vchodnm smrem.* Podobn zitek mi vylila svtov proslul nmeck rockov zpvaka Nina Hagenov. Nina: "Byli jsme na dovolen v pronajatm dom na pli Malibu v Kalifornii. msci thotenstv, ekala jsem (svoji dceru) Cosmu, kter je dnes devt Jet. Vstala jsem, abych rozthla zclony na okn a nhle jsem zpozorovala kruhov obrovsk svteln kotou. Najednou hra barev skonila a uvidla jsem objekt prhledn, nadle ble zc. Myslm, e nm chtj pomoci, musme ale nejdve pochopit, kdo jsou oni. "Ve sv knize "Jsem Berlanka" (nakladatelstv Goldmann) Nina dodv: "Vm, e to jsou inteligentn lidsk bytosti s dobrmi mysly, kter pronikaj z jinch svt a rozmr do naeho fyziklnho svta.

Mli bychom dbt na to, abychom se sami nezniili, abychom nezniili Zemi, nai Zemi. Chtj navzat kontakt s lidmi na Zemi, nebo maj podle veho stejn pedky a pochzej stejn jako my pvodn z planety Faethon, kdysi pt planety na slunen soustavy, kterou jej obyvatel zniili etzovou reakc atomovch vbuch. S pan Holzerovou se spojili, nebo v jedn z pedchozch inkarnac ila na Faethonu, piem ist inkarnace je skutenost. UFO bezhlun vystel kolmo do ve a bleskovou rychlost zmiz. Chce zasunout klek do zapalovn a tu si povimne, e je siln ohnut. Teprve v kanceli si vimne, e se jej hodinky zastavily. Jsou na nm etn krbance od pokus stle jej zasouvat do zmku spnac sknky.

Tyto lodi a jejich posdky pichzej zsti z jinch planet, galaxi a slunench soustav.

Maj rzn tvar i vzhled, nebo prochzej vemi rznmi stadii vvoje a pichzej k nm z rznch svt.

Spala jsem v prvnm pate, dva ptel a moje matka o poschod ne. Vidla jsem dovnit a spatila jsem nco jako kancel s lidmi. A tak kdo jsme my, protoe my lid jsme dnes ochotni zniit sami sebe. Vechny tyto pozitivn sly jsou vlastnky "jednoho svtla", kter udruje pi ivot vekerou kosmickou kreaci.

Jejich kosmick lod sniuj poet svch kmit a pronikaj do fyziklnch sfr.

Leave a Reply